Pošalji poruku provjere

Možda ćete primiti SMS s obavijestima vozila na taj broj ako ste vlasnik vozila za kojeg su aktivirane Povezane usluge i ako ste tako postavili obavijesti. Valjani se brojevi sastoje od najviše 15 znamenki, bez razmaka i uključujući predbroj za odabranu državu.